Grywalizacja i edutainment

Coraz więcej elementów charakterystycznych dla gier, nie tylko komputerowych, pojawia się w naszym życiu i jest jego naturalną częścią. Każdy z nas zdobywa coraz to nowe osiągnięcia - umiejętność jazdy na rowerze, pierwszy dom, pierwsze dziecko, nowe stanowisko, awans... Każdy z nas uzupełnia charakterystyczny dla gier "pasek postępu" - a to przez zbieranie funduszy, zdobywanie kwalifikacji, wreszcie każdy z nas oczekuje w końcu nagrody i w tym celu często działa. Gra i zabawa to naturalne środowisko człowieka, zwłaszcza młodszych pokoleń wychowanych w świecie łatwo dostępnej rozrywki.

Budujemy rozwiązania, na przykład portale rozwoju, które mają wbudowane elementy grywalizacyjne: zdobywanie punktów, podnoszenie statusu czy otrzymywanie odznak. Takie podejście pozwala spowodować, by pracownicy sami chcieli się uczyć, bo ich to po prostu wciąga.